Dėl nutrūkusio vandens tiekimo

Mieli SB „Žėrutis“ gyventojai,

Dėl slėgio valdiklio gedimo laikinai  netieksime vandens. Gedimą planuojame pašalinti ir vandens tiekimą atnaujinti armiausiomis dienomis.


Papildymas 2021-10-05: reikiama detalė yra užsakyta, po pristatymo (dviejų – trijų dienų bėgyje) vandens tiekimas bus atstatytas.


 

SB „ŽĖRUTIS“ valdyba

Svarbi informacija dėl įmokų už apšvietimo įrengimą surinkimo

Primename, kad pagal SB “Žėrutis“ PAKARTOTINIO VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLĄ 2020-07-26 dienos, buvo nutarta, kad vienkartinis mokestis už apšvietimo SB “Žėrutis“ teritorijoje turėjo būti sumokėtas iki 2020-10-01 dienos, o įvykusio PAKARTOTINIO VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 2021-07-11 metu, buvo nuspręsta (tam, kad būtų įgyvendintas lygiateišiskumo ir teisingumo principas, valdyba prašė susirinkimo dalyvių patvirtinti):

 • Paskutinė įmokų data už apšvietimo įrengimą yra 2021-07-15
 • Nuo 2021-07-16 dienos pradedamos skaičiuoti palūkanos 0.03% už kiekvieną uždelstą dieną ir visos su išieškojimo procesu susijusios išlaidos
 • Pradedamas skolų ir nepriemokų iš bendrijos narių, ir kitų esančių bendrijos teritorijoje sklypų savininkų, išieškojimo procesą.

 

SB „Žėrutis“ valdyba

Dėl nutrūkusio vandens tiekimo

Mieli SB „Žėrutis“ gyventojai,

Dėl įvykusios vandentiekio linijos gedimo, atjungtas vandens tiekimas Skersinės sodų 4-osios (nelyginiams numeriams), 5-osios, 6-osios ir Vanaginės sodų 1-osios gatvės sklypams.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus, stengiamės kuo greičiau likviduoti avarijos padarinius.

 

SB „ŽĖRUTIS“ valdyba

Visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2021-06-27d. 18val.

Gerb. SB „Žėrutis“ nariai,

Skelbiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2021 – 06 – 27d.  18val.

Susirinkimo vieta  –  Skersinės sodų 4 – oji 13, Vilnius.

Darbotvarkė:

 1. Veiklos ataskaita už 2020m.
 2. Revizijos ataskaita už 2020m.
 3. Bendrijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 4. Bendrijos apšvietimo projekto darbų aptarimas.
 5. Einamieji klausimai ir diskusijos.

Neįvykus pirminiam susirinkimui, pakartotinas visuotinis susirinkimas bus šaukiamas 2021-07-11d. 18 val. tuo pačiu adresu.

Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos (COVID-19), prašome visų dalyvių turėti apsaugos priemones ir laikytis saugaus atstumo. Kas galite, prašome atsinešti kėdutes.

 

SB „Žėrutis“ valdyba

Dėl gatvių apšvietimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai ir gyventojai,

Pagaliau yra pilnai suderintas jungtinis dviejų bendrijų – mūsų ir SB ,,Vanaginė“ apšvietimo projektas.

Pateiktas savivaldybei prašymas šio projekto įgyvendinimui skirti penkiasdešimt procentų sumos iš savivaldybės biudžeto.

Norime informuoti bendrijos gyventojus, kad projekto įgyvendinimo tikimės dar šiais metais. Tačiau, projekto vykdymo pradžia galima tik bendrijoms sumokėjus pilną numatytą finansavimo sumą. Šiuo metu bendrijos sąskaitoje yra tik apie 60% reikiamos sumos. Kaimyninė bendrija jau yra pasiruošusi sumokėti savo dalies mokestį. Prašome paskubėti ir neatidėlioti mokėjimo. Neturėdami visos reikiamos sumos, negalėsime pradėti apšvietimo įgyvendinimo. Pasibaigus sutarties terminui ir neįvykdžius įsipareigojimo – apšviesti gatves, turėsime dar ir netesybų mokestį mokėti.

Kviečiame būti aktyviais siekiant bendro tikslo. Visais finansiniais klausimais prašome kreiptis į p. Rita Paukštienę (kontaktai).

SB “ŽĖRUTIS“ ir SB „VANAGINĖ“ nuotolinių susirinkimų metu pasidalinta sąmata:

 • Viso bendro projekto sąmata yra 90218,66 Eur.  Projekto vykdymas numatytas 50/50 dalimis. 50 proc. sudaro 45109,33 Eur (kitus 50 proc. dengia Vilniaus miesto savivaldybė);
 • SB „Žėrutis“ tenkanti apšvietimo irengimo samatos suma: 45109,33 Eur x 52% suma 23456,85 Eur + 5 491,04 Eur ankstesnio parengto projekto suma. Bendra mokėtina suma 28 947,86 Eur. Į šią sąmatą neįtrauktos jau anksčiau patirtos projektavimo išlaidos (patiksliname, kad bendriniu projektu buvo papildyta šviestuvais, kurie nebuvo suprojektuoti apšvietimui Skersinės sodu 2; 3 -osioms gatvėms).
 • SB „Vanaginë“ tenkanti apšvietimo įrengimo sąmatos suma: 45109,33 Eur x 48% suma 21652,48 Eur

Taipogi buvo nutarta iš namu valdu turinčių savininkų adresais: Skersinės sodų 6-oji g. 2; 6; 8; 29 (du sklypai), 1D ir 31 nr., besiribojančių su mūsų bendrijomis, paprašyti prisidedant kompensuoti už apšvietimo stulpus po 300 Eur iš kiekvieno savininko, nes ju gerbūvis ir saugumas padidės. Minėti sklypų savininkai buvo informuoti 2020 m rudeni apie vykdomą projektą ir buvo atsižvelgta į pageidavimus. Kad ir kokia suma bus surinkta iš kitų ne bendrijos teritorijose esančių namų ūkių, bus padalinta tolygiai SB „Žérutis“ ir SB „Vanaginé“. Bendrijų įnašo dalis sumažės atitinkamai. Šiam nutarimui negalioja galimai surinktos lėšos iš sklypų Skersinės sodu 6-oji g. 1B, 1A, 1C.

Mūsų kartu su SB “Vanagine“ vykdomo apšvietimo projekto chronologija:

2021-06-04 išsiųstos projektų lokalinės sąmatos savivaldybei su prašymu tęsti projekto įgyvendinimą.

2021-05-27 gauta atnaujinta lokalinė sąmata Skersinės sodų 2; 3 gatvėms.

2021-05-18 pateiktas bendrijų pritarimas Vilniaus miesto savivaldybei dėl apšvietimo įrengimo.

2021-05-17 įvyko pakartotinis SB Vanaginė ir SB Žėrutis valdybų nuotolinis susitikimas sąmatos svarstymui. Suderintas sąmatos paskirstymas.

2021-05-13 išsiųstas prašymas atnaujinti apšvietimo tinklams lokalinę sąmatą Skersinės sodų 2; 3 gatvėms.

2021-05-13 įvyko SB Vanaginė ir SB Žėrutis valdybų nuotolinis susitikimas sąmatos svarstymui.

2021-05-05 gauta iš apšvietimo tinklų lokalinė sąmata apšvietimo įrengimo darbams Skersinės sodų 1;3;4;5;6 gatvių.

2021-02-22 užregistruotas PRAŠYMAS ATLIKTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR JŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS/ REKONSTRAVIMO/ KAPITALINIO REMONTO DARBUS.

2021-02-18 gautas patvirtinimas, kad projektui pastabų nėra.

2021-01-29 koreguojamas projektas pagal savivaldybės reikalavimus.

2021-01-26 atsakyti patikslinantys klausimai savivaldybei.

2021-01-18 parengtas projektas perduotas savivaldybei.

2021-01-12 gauta teigiama projekto ekspertizė.

2021-12-18 pateikta projekto ekspertizė. Perduota projektuotojui taisymui.

2020-12-01 parinkta projekto ekspertizę atliekanti įmonė. Darbų atlikimo terminas – 11 darbo dienų

2020-11-20 konkursuojama Projekto ekspertizę atliekanti įmonė.

2020-11-19 Gautas VGAET pritarimas.

2020-10-20 Gautas NŽT pritarimas, projektas perduotas VGAET pasirašymui.

2020-10-14 Vilniaus miesto savivaldybė išdavė rašytinį pritarimą projektui.

2020-09-29 projektas perduotas Vilniaus miesto savivaldybei bei NŽT vertinimui/pritarimui.

2020-09-28 baigti surinkti būtini gyventojų parašai SB “Žėrutis”.

2020-08-20 baigti surinkti būtini gyventojų parašai SB “Vanaginė”.

2020-07-22 daromi pakeitimai projekte dėl SB “Žėrutis”.

2020-07-26 pakartotinio susirinkimo metu pakartotinai pristatytas projektas ir nustatytas rinkliavos už apšvietimą dydis gyventojams.

2020-07-12 pristatytas projektas visuotiniame susirinkime.

2020-06-28 paruoštas preliminarus projektas ir kiekių žiniaraščiai derinimams.

2020-06-03 susitikimas su projektuotojais, pakeitimų pasitvirtinimas.

2020-05-12 projektuotojų pateiktas preliminarus išdėstymas.

2020-05-10 gauta topografinė nuotrauka.

2020-04-22 užsakyta topografinė nuotrauka.

2020-04-07 gautos ESO projektavimo/prisijungimo sąlygos.

2020-03-03 gautos VGAET projektavimo sąlygos.

2020-02-18 pateiktas prašymas sąlygoms VGAET.

2020-02-11 pasirašyta projektavimo sutartis Vilniaus miesto savivaldybėje.

2019-10-16 pasirašyta trišalė sutartis dėl projektavimo (atrinkta pagal kainos kriterijų).

2019-10-02 atlikta apklausa apšvietimo projektuotojams parinkti.

SB ,,Žėrutis“ valdyba, kuri eina pirmyn!

Dėl vasarinio vandens bandomojo paleidimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

2021.04.17-18 dienomis planuojami atlikti bandomieji vasarinio vandens paleidimo darbai. Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba

Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos jūsų namams. Su šv. Velykomis!

Lai gerovę ir laimę Kalėdos Jums teikia,
Te pildosi viskas, ko širdžiai tik reikia,
Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų,
Šeimyninės laimės ir metų ilgų!