Dėl vasarinio vandens bandomojo paleidimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

Nuo 2024.04.13 dienos planuojami atlikti bandomieji vasarinio vandens paleidimo darbai. Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba