Visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2024 m. balandžio 30 d. 19 val.

SB „Žėrutis“ narių dėmesiui,

2024 m. balandžio 30 d. (antradienį)  19 val. Skersinės sodų 4-oji g. 13, Vilnius (siurblinės teritorijoje) vyks sodininkų bendrijos “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas!

Darbotvarkė:

1.   2023 metų finansiniai ir veiklos rezultatai.

2.   2023 metų revizinės komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

3.   2024 metų pajamų ir išlaidų pristatymas ir tvirtinimas.

4.   Einamieji klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis SB “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. gegužės 28 d. (antradienį) 18 val., tuo pačiu adresu.

SB „Žėrutis“ valdyba

Vasarinio vandens bandomojo paleidimo rezultatai

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

Po atlikto bandomojo vasarinio vandens paleidimo nustatyti gedimai Skersinės sodų 2/4/5 -osiose gatvėse esančiose trasose, kuriuos planuojama tvarkyti artimiausiu metu. Tikėtina, kad nuolatinis vasaros vandens tiekimas bus pradėtas nuo 2024.04. 20.

Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba

Dėl vasarinio vandens bandomojo paleidimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

Nuo 2024.04.13 dienos planuojami atlikti bandomieji vasarinio vandens paleidimo darbai. Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba

Kad Velykų pyragais kvepėtų namai, kad linksmybės ir juokas klegėtų ilgai, kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia, kad širdį sušildytų švenčių šviesa.

Informacija individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkams

Laba diena,

Informuojame, kad nuo š.m. sausio 1 d. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas įpareigoja asmenis, individualiai tvarkančius nuotekas, ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus savo lėšomis organizuoti į aplinką išleidžiamų nuotekų laboratorinę kontrolę laboratorijose, turinčiose teisę atlikti individualiems nuotekų valymo įrenginiams pagal aplinkos ministro tvirtinamą nuotekų tvarkymo reglamentą privalomų parametrų tyrimus.

Šių laboratorijų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkas turės susisiekti su pasirinkta laboratorija ir užsisakyti šią paslaugą. Tuomet laboratorijos atstovas atvyks nurodytu adresu, paims nuotekų mėginį iš specialiai ėminių tyrimui skirto šulinio. Tyrimo rezultatai nuo tyrimo atlikimo per vieną darbo dieną bus įkelti į Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą (NTIS).

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas per Elektroninių valdžios vartų platformą turės galimybę prisijungti prie NTIS ir susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais. Jeigu atlikto tyrimo rezultatai neatitiks normų, individualių nuotekų tvarkymo įrenginio savininkas privalės kreiptis į šį įrenginį prižiūrinčius specialistus.
Tyrimai leis namų savininkams įsitikinti, ar individualių nuotekų tvarkymo įrenginys veikia tinkamai, neteršia grunto ar požeminio vandens ir nekelia pavojaus aplinkai, jų pačių ir kaimynų sveikatai.

Įsirengusieji rezervuaro tipo individualių nuotekų tvarkymo įrenginius tokio tyrimo neprivalės atlikti, nes šie įrenginiai neišleidžia vandens į aplinką.

Nuotekų tyrimai turėtų būti atlikti iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir kartojami kasmet.

Vasarinio vandens tiekimo sustabdymas

Gerbiami SB „Žėrutis” nariai,

Informuojame, jog vasarinio vandens tiekimas bus stabdomas nuo 2023-10-27 iki kito šiltojo sezono pradžios.  Prašome pasirūpinti, kad po vandens atjungimo būtų atsuktos sklendės ir išleisti vandens likučiai.

 

SB „Žėrutis“ valdyba

Laikinas vandens tiekimo sustabdymas

Gerb. SB „Žėrutis” gyventojai,

Dėl vandentiekio remonto darbų vandens tiekimas yra sutabdytas. Remonto darbus planuojame baigti iki 2023-07-19 vakaro.

Atsiprašome už nepatogumus.

 

SB „ŽĖRUTIS” valdyba