Visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2024 m. balandžio 30 d. 19 val.

SB „Žėrutis“ narių dėmesiui,

2024 m. balandžio 30 d. (antradienį)  19 val. Skersinės sodų 4-oji g. 13, Vilnius (siurblinės teritorijoje) vyks sodininkų bendrijos “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas!

Darbotvarkė:

1.   2023 metų finansiniai ir veiklos rezultatai.

2.   2023 metų revizinės komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

3.   2024 metų pajamų ir išlaidų pristatymas ir tvirtinimas.

4.   Einamieji klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis SB “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. gegužės 28 d. (antradienį) 18 val., tuo pačiu adresu.

SB „Žėrutis“ valdyba