Vanduo

DĖMESIO !!!

Prasideda vandentiekio tvarkymo darbai.

Prašome užtikriti priėjimą prie vamzdyno,

Patikrinti neužsuktus čiaupus.

Nuo šeštadienio bus vykdomi bandomieji

Vandens paleidimo darbai.

Vanduo bus įjungiamas VIENAI valandai

Nuo 10 val.ryto šeštadienį ir sekmadienį.Prašome kaupti vandens atsargas.

Sekite skelbimus ir informaciją tinklalapyje.

 

SB ,,Žėrutis“ valdyba

Su Šv. Velykom

Mieli sodininkai,

Sveikiname su įsibėgėjusiu pavasariu, su nuostabiomis artėjančiomis Šv. Velykomis.

Netrukus visų mūsų pastangas gamta apdovanos žydinčiais sodais.
Tegul visi šie stebuklai paliečia mūsų ir Jūsų širdis ir padaro geresniais.
Šv. Velykų proga Jus sveikina Vilniaus susivienijimo „Sodai” kolektyvas
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
Buhalterė Zita Kazlovskienė
Juristė Ilona Rastenytė

Susirinkimas

DĖMESIO!

šaukiamas pakartotinas SB ,,Žėrutis” narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2017.04.22d. 10 val. skersinės sodų 4 – oji, 13.

Registracija nuo 9:30 val.

Turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dienotvarkė ta pati, pildoma.

Norintys patekti klausimus balsavimui, prašome susisiekti su gatvės atstovu asmeniškai.

 

Valdyba

Susirinkimas 2017

Gerbiami sodo bendrijos ,,Žėrutis’ nariai!

 

Skelbiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas, kuris įvyks

 

2017 m. balandžio 7 d. 19 val., adresu Skersinės sodų 4-oji g.13.

 

Registracijos pradžia nuo 18 val. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

DARBOTVARKĖ:

1 . Valdybos ataskaita už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo iki 2016 m. gruodžio mėn.

2. Revizijos komisijos ataskaita už 2016 m.

3. Bendrijos įstatų keitimas:

a) s/b ,,Žėručio” buveinės adreso keitimas iš dabartinio (Peteliškių g.) į Skersinės sodų 4-oji g. 13, Vilnius;

b) rinkimo į valdybos narius tvarkos patikslinimas: renkame narius nuo kiekvienos gatvės po atstovą, iš viso penki nariai.

4. Vandens ūkio priežiūros, tiekimo klausimai:

a) Skelbti konkursą dėl vandens tiekimo tinklų priežiūros ir eksploatacijos,

b) pradėti siurblinės renovavimo darbus,

c) aptarti ir nutarti dėl sodo vandens tiekimo būdų kitoms bendrijoms ir fiziniams asmenims:

I. Procentinė apskaita, kai 50% sumoka kaimyninės bendrijos,

II. Pagal kaimyninių SB siūlomą variantą – proporcingai, pagal vartotojų skaičių esantį bendrijoje,

 

III.          Mokestis pagal įrengtą apskaitos sistemą (skaitliukai),

IV. Pasirašyti atnaujintas vandens tiekimo sutartis su vartotojais – kaimyninių sodų bendrijomis, fiziniais asmenimis.

5. SB kelių apšvietimo, ženklinimo, priežiūros darbų:

a) Skersinės sodų 1-osios gatvės dalinė renovacija: (gatvė priduota savivaldybei, tačiau pagal galiojančius įstatymus, galime pasinaudoti 50:50 % pagalba, todėl duobes reikia patiems pasilyginti)

b) siūloma įvesti vienkartinį statybų mokestį ~400 Eur. Kelio sutvarkymas po statybų yra privalomas. Nubalsavus už šį sprendimą   teigiamai – įtraukti šį punktą į įstatus.

c) jei vykdant darbus savo sklypuose,  narys padaro žalą bendrijos turtui (pvz.: apgadina kelią ir panašiai), tai narys turi sutvarkyti pakenkimus per 2 mėn. Kitu atveju,  bendrija sutvarko apgadinimus ir pateikia sąskaitą sklypo savininkui. Padaryta žala nustatoma surašant defektinį raštą dalyvaujant keliems tos gatvės nariams ir valdybos nariui, atstovaujančiam gatvę, kurioje padaryta žala.

d) kelių sankryžose, kur ypač blogas matomumas, pastatyti veidrodžius. Įrengti stebėjimo kameras.

e) dėl kelių apšvietimo, tai turi būti apšviesti visi bendrijos keliai, o ne dalimis.

f) draudimas automobilių statymo ant bendro naudojimo kelių.

6. Einamieji klausimai:

a) nario mokesčio didinimas;

b) užtikrinti priėjimą prie SB vandens vamzdyno;

c) sklypas gali turėti vieną prisijungimą prie SB vandens vamzdyno. Savininkas atsako už tvarkingą prisijungimą prie vandens vamzdyno;

d) Valdybos administracinių išlaidų suma. Siūloma suma 50-10 Eur per mėn.;

e) Dalyvavimas akcijoje „DAROM“;

f) nariai, nuolat gyvenantys bendrijoje, privalo turėti šiukšlių konteinerius visus metus, kiti nariai, neturintys konteinerių  – šiukšles išsiveža arba užsisako konteinerius sezonui.

 

 

Prašome aktyviai dalyvauti darbotvarkės korekcijoje, laukiame konstruktyvių pasiūlymų.

 

Primename, kiekviena gatvė turi savo atstovą.

Susirinkime dalyvavimas būtinas.

Mūsų sprendimai-mūsų rankose!

 

 

SB ,,Žėrutis“ valdyba.

Pasveikinimas

Gerbiami SB ,,Žėrutis” nariai

Nuoširdžiai sveikiname Jus su gražiausiomis metų šventėmis – Šv.Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. Linkime visiems sveikatos, ištvermės, daug prasmingų akimirkų.

Tegul Naujieji atneša laimę, nors ne iš karto, dalimis, sušildo pagarba ir meile, suteikia viltį ateitim!

 

SB ,,Žėrutis” valdyba

Pašto dėžutė

Gerb. SB ,,Žėrutis” nariai

Pranešame,kad mūsų nuolatinėje susirinkimų vietoje-skersinės sodų 4-oji, 13, prie pastato yra pritvirtinta pašto dėžutė. Prašome ją naudoti. Pašto dėžutė bus tikrinama kas savaitę.

Gerb. SB nariai,

dauguma čia gyvenančių matėte mūsų improvizuotą eglutę ant vandens bokšto .V aldyba labai stengėsi, kad suteikti mūsų aplinkai nors truputį šventiškos nuotaikos.

Kviečiame visus naujųjų nakti ateiti ir pasveikinti vieni kitus su šventėmis.

SB valdyba

Mokesčiai

Gerbiami SB ,,Žėrutis” nariai

  norime jums priminti nario metinio mokesčio mokėjimo tvarką:

     1. Visuotinio susirinkimo metu mes visi nubalsavome, kad :

  a] už iki 6a. sklypą mokama 30eu,

  b] už iki12a. sklypą mokama 60eu metinis mokestis.

  2. Visuotinio susirinkimo metu mes visi nubalsavome, kad-

     mokestis turi būti sumokėtas iki balandžio 1d.

Mokesčiai tokie kaip 29,28.96,38 ir t.t. nebus užskaitomi,kaip pilnas nario mokestis.

Prašome atkreipti dėmesį.

                                                                                                SB ,,Žėrutis” valdyba

Vanduo

Gerb. sodo bendrijos ,,Žėrutis” nariai

Šiandien,spalio 18d. yra atjungtas vasarinis vanduo. Prašome visų patikrinti savo teritorijoje esančius vamzdynus,kad patirtume kuo mažiau nuostolių del šalčio padarinių.

SB,,Žėrutis” valdyba

Nauja valdyba

Sveiki, gerb. bendrijos nariai,

norime pranešti,jog nuo š.m. spalio mėn. įsigaliojo naujos valdybos įgaliojimai.valdyba pradėjo savo veiklą.Šiuo metu vyksta perimtų dokumentų peržiūra ir apdorojimas.Atsiprašome,jei dar ne į visus jūsų klausimus galime greitai atsakyti.

norime priminti,kas iškilus klausimui ,prašome kreiptis į savo gatvės atstovą.jei klausimo sprendimui bus reikalinga pirmininko nuomonė ar pan.,atstovas susisieks su pirmininku ir atsakymą turėtumėte gauti per 5 darbo dienas.

narių kontaktiniai tel.: Rita Paukštienė-8614 74820-skersinės 2-oji

Marius Kievišas-865071494- skerinės 3-oji

Vaclovas Daunoras-8634 85527-skersinės 4-oji

Ričardas Skirka-8687 59344-skerinės 5-oji

Regina jarošienė-8674 94432 -pirmininkas.

Primename,kad metinį nario mokestį galite sumokėti internetu,banke,perlo terminaluose.

banko sąskaitos nr. galite rasti internetiniame puslapyje,skyriuje-naujiems nariams.

Primename mūsų sąsk.nr. LT077300010105368314 SWedbank.,mokant prašome nurodyti metus,už kuriuos mokate mokestį.

Primename,kad nario mokestį nustatėme visuotino susirinkimo metu ir jo dydis yra-sklypo iki 6a.-30eu,

iki 12a.-60eu.Mokėjimai po 29 eu ir pan. nebus užskaitomi kaip pilnas bendrijos nario mokestis.

Šiuo metu dar yra apdorojami duomenys ir netrukus skolininkų sąrašai bus paskelbti šiame tinklalapyje ir skelbimų lentose.

SVARBU—- kadangi gamta nusprendė mus šaldyti,tai vasarinis vanduo yra atjungtas nuo šiandien.Primygtinai prašome

išleisti vanenį iš vamzdynų,kad kuo mažiau nuostolių patirtume.

Saulėto rudens!

SB,,Žėrutis” valdyba