Pašto dėžutė

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai

Pranešame,kad mūsų nuolatinėje susirinkimų vietoje-skersinės sodų 4-oji, 13, prie pastato yra pritvirtinta pašto dėžutė. Prašome ją naudoti. Pašto dėžutė bus tikrinama kas savaitę.

Gerb. SB nariai,

dauguma čia gyvenančių matėte mūsų improvizuotą eglutę ant vandens bokšto .V aldyba labai stengėsi, kad suteikti mūsų aplinkai nors truputį šventiškos nuotaikos.

Kviečiame visus naujųjų nakti ateiti ir pasveikinti vieni kitus su šventėmis.

SB valdyba

Mokesčiai

Gerbiami SB ,,Žėrutis“ nariai

  norime jums priminti nario metinio mokesčio mokėjimo tvarką:

     1. Visuotinio susirinkimo metu mes visi nubalsavome, kad :

  a] už iki 6a. sklypą mokama 30eu,

  b] už iki12a. sklypą mokama 60eu metinis mokestis.

  2. Visuotinio susirinkimo metu mes visi nubalsavome, kad-

     mokestis turi būti sumokėtas iki balandžio 1d.

Mokesčiai tokie kaip 29,28.96,38 ir t.t. nebus užskaitomi,kaip pilnas nario mokestis.

Prašome atkreipti dėmesį.

                                                                                                SB ,,Žėrutis“ valdyba

Vanduo

Gerb. sodo bendrijos ,,Žėrutis“ nariai

Šiandien,spalio 18d. yra atjungtas vasarinis vanduo. Prašome visų patikrinti savo teritorijoje esančius vamzdynus,kad patirtume kuo mažiau nuostolių del šalčio padarinių.

SB,,Žėrutis“ valdyba

Nauja valdyba

Sveiki, gerb. bendrijos nariai,

norime pranešti,jog nuo š.m. spalio mėn. įsigaliojo naujos valdybos įgaliojimai.valdyba pradėjo savo veiklą.Šiuo metu vyksta perimtų dokumentų peržiūra ir apdorojimas.Atsiprašome,jei dar ne į visus jūsų klausimus galime greitai atsakyti.

norime priminti,kas iškilus klausimui ,prašome kreiptis į savo gatvės atstovą.jei klausimo sprendimui bus reikalinga pirmininko nuomonė ar pan.,atstovas susisieks su pirmininku ir atsakymą turėtumėte gauti per 5 darbo dienas.

narių kontaktiniai tel.: Rita Paukštienė-8614 74820-skersinės 2-oji

Marius Kievišas-865071494- skerinės 3-oji

Vaclovas Daunoras-8634 85527-skersinės 4-oji

Ričardas Skirka-8687 59344-skerinės 5-oji

Regina jarošienė-8674 94432 -pirmininkas.

Primename,kad metinį nario mokestį galite sumokėti internetu,banke,perlo terminaluose.

banko sąskaitos nr. galite rasti internetiniame puslapyje,skyriuje-naujiems nariams.

Primename mūsų sąsk.nr. LT077300010105368314 SWedbank.,mokant prašome nurodyti metus,už kuriuos mokate mokestį.

Primename,kad nario mokestį nustatėme visuotino susirinkimo metu ir jo dydis yra-sklypo iki 6a.-30eu,

iki 12a.-60eu.Mokėjimai po 29 eu ir pan. nebus užskaitomi kaip pilnas bendrijos nario mokestis.

Šiuo metu dar yra apdorojami duomenys ir netrukus skolininkų sąrašai bus paskelbti šiame tinklalapyje ir skelbimų lentose.

SVARBU—- kadangi gamta nusprendė mus šaldyti,tai vasarinis vanduo yra atjungtas nuo šiandien.Primygtinai prašome

išleisti vanenį iš vamzdynų,kad kuo mažiau nuostolių patirtume.

Saulėto rudens!

SB,,Žėrutis“ valdyba