Pašto dėžutė

Gerb. SB ,,Žėrutis” nariai

Pranešame,kad mūsų nuolatinėje susirinkimų vietoje-skersinės sodų 4-oji, 13, prie pastato yra pritvirtinta pašto dėžutė. Prašome ją naudoti. Pašto dėžutė bus tikrinama kas savaitę.

Gerb. SB nariai,

dauguma čia gyvenančių matėte mūsų improvizuotą eglutę ant vandens bokšto .V aldyba labai stengėsi, kad suteikti mūsų aplinkai nors truputį šventiškos nuotaikos.

Kviečiame visus naujųjų nakti ateiti ir pasveikinti vieni kitus su šventėmis.

SB valdyba