Visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2022 m. gegužės 26 d. 19 val.

Gerb. SB „Žėrutis“ nariai,

2022 m. gegužės 26 d.  19 val. Skersinės sodų 4-oji g. 13, Vilnius (siurblinės teritorijoje) vyks sodininkų bendrijos “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas!

Darbotvarkė:

1.   2021 metų finansiniai ir veiklos rezultatai.
2.   2021 metų revizinės komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
3.   2022 metų pajamų ir išlaidų pristatymas ir tvirtinimas.
4.   Atsiskaitymas už apšvietimo projekto įgyvendinimą.
5.   Infrastruktūros gerinimo klausimai.
6.   Einamieji klausimai.

 

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis SB “Žėrutis” narių visuotinis rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. birželio 9 d. 19 val.

Tikimės aktyvaus dalyvavimo!

SB „Žėrutis“ valdyba