Dėl nario mokesčio už einamuosius metus sumokėjimo

Gerb. SB „Žėrutis“ nariai,

Primename, kad nario mokestis už einamuosius metus mokamas iki birželio 30 dienos į bendrijos banko sąskaitą.

Mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite: sklypo adresą (gatvę ir namo numerį), metus už kuriuos mokama, savininko vardą bei pavardę (jei mokestį moka ne sklypo savinkas).

 

SB „Žėrutis“ valdyba