Dėl vasarinio vandens paleidimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

Rytoj, 2023 m. balandžio 25 d., numatomi vasarinio vandens paleidimo darbai. Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba