Visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2023 m. gegužės 22 d. 19 val.

SB „Žėrutis“ narių dėmesiui,

2023 m. gegužės 22 d. (pirmadienį) 19 val., Skersinės sodų 4-oji g. 13, Vilnius (siurblinės teritorijoje) vyks sodininkų bendrijos “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas!

Darbotvarkė:

1.   2022 metų finansiniai ir veiklos rezultatai;
2.   2022 metų revizinės komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
3.   2023 metų pajamų ir išlaidų pristatymas ir tvirtinimas;
4.   Nario mokesčio didinimo klausimas;
5.   Valdybos rinkimai;
6.   Einamieji klausimai.

 

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis SB “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas  2023 m. birželio 22 d. (ketvirtadienį) 18 val., tuo pačiu adresu.

 

SB „Žėrutis“ valdyba

Dėl vasarinio vandens paleidimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

Rytoj, 2023 m. balandžio 25 d., numatomi vasarinio vandens paleidimo darbai. Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba

Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos jūsų namams! Su šv. Velykomis!

Su artėjančiom Šv. Kalėdom ir Naujaisiais 2023 metais.

Linkime, kad ateinančiais triušio metais nestigtų sėkmės ir laimės,  o susidėlioti mūsų bendruomenės tikslai būtų įgyvendinti neskubant, bet kantriai, tvirtai ir iki galo.

 

SB „Žėrutis“ valdyba

Vasarinio vandens tiekimo sustabdymas

Gerbiami SB „Žėrutis” nariai,

Informuojame, jog vasarinio vandens tiekimas bus stabdomas nuo 2022-11-01 iki kito šiltojo sezono pradžios.  Prašome pasirūpinti, kad po vandens atjungimo būtų atsuktos sklendės ir išleisti vandens likučiai.

 

SB „Žėrutis“ valdyba

Visuotinis bendrijos narių susirinkimas 2022 m. gegužės 26 d. 19 val.

Gerb. SB „Žėrutis“ nariai,

2022 m. gegužės 26 d.  19 val. Skersinės sodų 4-oji g. 13, Vilnius (siurblinės teritorijoje) vyks sodininkų bendrijos “Žėrutis” narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas!

Darbotvarkė:

1.   2021 metų finansiniai ir veiklos rezultatai.
2.   2021 metų revizinės komisijos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
3.   2022 metų pajamų ir išlaidų pristatymas ir tvirtinimas.
4.   Atsiskaitymas už apšvietimo projekto įgyvendinimą.
5.   Infrastruktūros gerinimo klausimai.
6.   Einamieji klausimai.

 

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis SB “Žėrutis” narių visuotinis rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. birželio 9 d. 19 val.

Tikimės aktyvaus dalyvavimo!

SB „Žėrutis“ valdyba

Dėl vasarinio vandens paleidimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

2022 m. balandžio 30 d. rytą numatomi vasarinio vandens paleidimo darbai. Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba