Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

Artėja visuotinis narių susirinkimas. Šis susirinkimas tuo pačiu bus ir rinkiminis, nes baigiasi bendrijos valdybos kadencija. Turėsime perrinkti valdybą, todėl prašome iš anksto apgalvoti kandidatūras į valdybos narius ir pirmininką.

Susirinkimo datos bus skelbiamos atskirai tinklalapyje ir skelbimų lentose.

Iš anksto atskirai paskelbsime apie bendro naudojimo vasarinio vandens paleidimo  darbus. Sekite pranešimus tinklapyje ir infomaciją skelbimų lentose.

 

pagarbiai,

SB ,,Žėrutis“ valdyba