Bendrijos narių apklausa

Kviečiame sodininkų bendrijos „Žėrutis” narius pareikšti savo nuomonę (el. paštu info@zerutis.eu) šiais klausimais:

1. Dėl SB „Atžalynas-K” pasiūlyto šaligatvio įrengimo projekto (dalyje Skersinės ir Skersinės 1-osios g.), kuris yra jau suderintas su savivaldybe. Vienam bendrijos nariui prie šio projekto tektų prisidėti apie 100€ suma.

2. Šiais metais perrenkame bendrijos valdybą – prašome teikti valdybos narių kandidatūras.

Galutinius sprendimus kartu priimsime visuotinio bendrijos narių susirinkimo metu (planuojamą susirinkimo datą paskelbsime vėliau).

 

SB ,,Žėrutis“ valdyba