Svarbi informacija dėl įmokų už apšvietimo įrengimą surinkimo

Primename, kad pagal SB “Žėrutis“ PAKARTOTINIO VISUOTINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLĄ 2020-07-26 dienos, buvo nutarta, kad vienkartinis mokestis už apšvietimo SB “Žėrutis“ teritorijoje turėjo būti sumokėtas iki 2020-10-01 dienos, o įvykusio PAKARTOTINIO VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO 2021-07-11 metu, buvo nuspręsta (tam, kad būtų įgyvendintas lygiateišiskumo ir teisingumo principas, valdyba prašė susirinkimo dalyvių patvirtinti):

  • Paskutinė įmokų data už apšvietimo įrengimą yra 2021-07-15
  • Nuo 2021-07-16 dienos pradedamos skaičiuoti palūkanos 0.03% už kiekvieną uždelstą dieną ir visos su išieškojimo procesu susijusios išlaidos
  • Pradedamas skolų ir nepriemokų iš bendrijos narių, ir kitų esančių bendrijos teritorijoje sklypų savininkų, išieškojimo procesą.

 

SB „Žėrutis“ valdyba