Dėl vasarinio vandens bandomojo paleidimo

Gerb. SB ,,Žėrutis“ nariai,

2021.04.17-18 dienomis planuojami atlikti bandomieji vasarinio vandens paleidimo darbai. Prašome patikrinti ir užsukti vandens sklendes, įspėti kaimynus.

Pastebėjus gedimus informuoti savo gatvės atstovą.

SB ,,Žėrutis“ valdyba