Lai gerovę ir laimę Kalėdos Jums teikia,
Te pildosi viskas, ko širdžiai tik reikia,
Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų,
Šeimyninės laimės ir metų ilgų!